Chocolatery

5. april 2022 ca@uni-it.dk Kommentarer lukket

Inden vi går igang

Herunder beskriver vi hvordan du hurtigt og let kan installere en række programmer uden at downloade hver enkelt installationsfil fra producentens hjemmesider.

For at kunne gøre dette, skal i huske at gøre følgende:

Kør Powershell ISE som Administrator

Installation af Chocolatery

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Ændre PC-navn

Rename-Computer -NewName BRUGER-PC -PassThru

Installation af Programmer

choco install 7zip.install -y
choco install adobereader -y
choco install googlechrome -y
choco install office365business -y
choco install windirstat -y
choco install chocolateygui -y
choco install unifying -y
choco install advanced-ip-scanner -y
choco install lenovo-thinkvantage-system-update
choco install filezilla -y
choco install dropbox -y
choco install teamviewer.host -y
choco install veeam-backup-and-replication-console -y
choco install designreview -y
choco install treesizefree -y
choco install docker-desktop -y
choco install driverbooster -y
choco install dwgtrueview -y
choco install partitionwizard -y

OPRET BRUGER POWERSHELL

$Username = "Skriv brugernavn"
$Password = "Skriv password"

$group = "Administratorer"

$adsi = [ADSI]"WinNT://$env:COMPUTERNAME"
$existing = $adsi.Children | where {$_.SchemaClassName -eq 'user' -and $_.Name -eq $Username }

if ($existing -eq $null) {

  Write-Host "Creating new local user $Username."
  & NET USER $Username $Password /add /y /expires:never
  
  Write-Host "Adding local user $Username to $group."
  & NET LOCALGROUP $group $Username /add

}
else {
  Write-Host "Setting password for existing local user $Username."
  $existing.SetPassword($Password)
}

Write-Host "Ensuring password for $Username never expires."
& WMIC USERACCOUNT WHERE "Name='$Username'" SET PasswordExpires=FALSE
Bouet Møllevej 5, 9400 Nørresundby ca@uni-it.dk +45 82 82 94 94